Антикорупційний аудит

  Антикорупційний аудит - професійна діяльність, спрямована на перевірку дотримання вимог національного законодавства, зокрема Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.

   Комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи відображається в антикорупційній програмі юридичної особи.

 

   Затверджувати антикорупційну програму зобов’язані керівники таких підприємств:

 

1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;

2) юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України "Пропублічні закупівлі", якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.


   Юридична особа не рідше ніж один раз на три роки повинна проходити зовнішню оцінку
корупційних ризиків.


   Ми пропонуємо оцінку корупційних ризиків!