Аудит фінансової звітності

   ТОВ «Українська аудиторська служба» повністю відповідає вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» і має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності будь-яких підприємств, у тому числі підприємств, що становлять суспільний інтерес (ПСІ).

   Це право підтверджується включенням компанії під номером 2013 до 4, найпочеснішого, розділу Реєстру АПУ «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС».

 

   Ми маємо багаторічний досвід проведення аудиту фінансової звітності суб'єктів господарювання всіх форм власності та всіх видів діяльності!

Пропонуємо:

  • Аудит фінансової звітності, складеної відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО), так і за вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)

  • Обов'язковий аудит річної фінансової звітності та аудит консолідованої звітності груп за вимогами регуляторів (в тому числі з метою отримання кредитування)

  • Ініціативний аудит для власників (інвесторів) за вимогами регуляторів або з метою підвищення якості та ефективності системи внутрішнього контролю власного бізнесу