Аудит іноземних і вітчизняних грантів

  • Аудит фінансової звітності отримувача гранту

  • Аудит витрат в рамках окремого проекту

  • Інші види аудиту відповідно до грантового договору

   

   Результатом проведення аудиту є Звіт незалежного аудитора, в якому аудитор висловлює думку стосовно цільового використання коштів та достовірного відображення інформації у фінансовому звіті Грантоотримувача, на підставі якого Грантодавець приймає рішення.

пр.png