Аудит і внутрішній контроль в органах
місцевого самоврядування

   Матеріали фінансового аудиту об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) призначені для керівників та спеціалістів органів місцевого самоврядування, інших зацікавлених установ і організацій, причетних до складання, розгляду, затвердження, внесення змін та виконання місцевих бюджетів, а також здійснення контролю за повнотою внесення платежів до бюджету, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

   В ході фінансового аудиту аудитори формулюють професійні судження (припущення) щодо причини виникнення та існування проблем, упущень і недоліків, порушень, ризиків, які негативно впливають (можуть вплинути) на доходи і видатки бюджету, бюджетні програми, а також фінансово господарську діяльність суб’єктів господарювання. Проведення аудиту дає змогу встановити типові проблеми в управлінні публічними фінансами в об’єднаних територіальних громадах та знайти ефективні способи їх усунення.

ама.png