Консалтинг

   Наші кваліфіковані фахівці, маючи практичний досвід в аудиті та бухгалтерському обліку, постійно вдосконалюють свої знання з МСФЗ та П(С)БО.

 

   Ми пропонуємо консультації щодо:

  • обрання облікової політики

  • встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку, в тому

  • числі щодо фінансових інструментів

  • організація бухгалтерського обліку

  • консолідація фінансової звітності

  • трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною

  • основою

  • консультації з питань системи внутрішнього контролю

  • консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового

  • обліку та зі складання податкової звітності