Моніторинг системи контролю якості аудиторських послуг

   Послуги з моніторингу відповідності політики та процедур контролю якості надаються іншим суб’єктам аудиторської діяльності  з метою отримання обґрунтованої впевненості, що  її політика і процедури щодо системи контролю якості аудиторських послуг відповідні, адекватні, працюють ефективно й дотримуються на практиці.

   Моніторинг включає регулярний розгляд та оцінку системи контролю якості аудиторських послуг фірми, а також періодичну перевірку окремих завершених завдань.

   Метою моніторингу відповідності політики та процедур контролю якості є забезпечення оцінки:

  • дотримання фірмою професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог;

  • вірності розробки та ефективності впровадження системи контролю якості аудиторських послуг;

  • вірності застосовуються політики та процедур контролю якості персоналом.