Трансформація фінансової звітності за МСФЗ

   Підготовка фінансової звітності компанії згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) включає в себе:

  • розробку облікової політики згідно МСФЗ

  • складання балансу на дату переходу на МСФЗ

  • складання балансу за МСФЗ на початок першого звітного періоду

  • складання фінансової звітності за МСФЗ на звітну дату

ат.png